Personvernerklæring og vilkår

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, eller annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. Du skal vite hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Henvendelser til Thorolf Eriksens Minne

Når du tar kontakt med oss blir personopplysningene oppbevart sikkert hos oss. Dette gjør vi for at vi skal kunne følge opp din henvendelse. Vi oppbevarer ikke sensitive personopplysninger hos oss.

Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg, retting av feilaktige opplysninger, og i visse tilfeller rett til sletting av dine personopplysninger. Les mer om dine rettigheter og lenker til datatilsynets sider nedenfor.

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller innsigelser til vår personvernhåndtering ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp og forbedre våre rutiner.

Kontaktskjema

Når du benytter vårt kontaktskjema krypteres informasjonen og sendes til vår e-postserver. Sensitive personopplysninger bør ikke sendes på e-post til oss.

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker våre nettsider installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Informasjonskapsler benyttes også for å analysere bruken av våre nettsider.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre nettleserens innstillinger slik at den blokkerer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Statistikk fra webserver

Vi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på siden. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen kan være hvilken side du har besøkt, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Statistikken er anonym og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss en e-post.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Kilde: datatilsynet.no