Kriterier for tildeling

Happy child with down syndrome enjoying swing on playground

Hvem kan søke støtte

Både organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om bidrag fra oss. En viktig forutsetning for å få bidrag fra Thorolf Eriksens Minne er at det ikke er noe kommersielt mål med prosjektet det søkes om bidrag til. Vi hjelper alt fra etablerte aktører, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker­/familier som trenger hjelp til konkrete prosjekt i Buskerud fylke. Døren vår er åpen for alle i dette området som trenger hjelp til å bedre livssituasjonen til mennesker med funksjons­nedsettelser.

Hvordan søke støtte

Vi har utarbeidet en enkel digital søknadsportal som skal gjøre det lettere å søke om bidrag fra oss.

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne gir bidrag på fortløpende basis. Vi opererer ikke med søknadsfrister, så hos oss kan du søke hele året. Men merk at vi kun har styremøter noen ganger i året, og behandler vanligvis alle aktuelle søknader der. Er det noe ekstraordinært som haster tar vi hensyn til dette utover styremøtene.

I vår digitale søknadsportal kan du sende inn beskrivelse av prosjektet du søker bidrag for, og i tillegg laste opp tilleggsinformasjon og bilder.

 

Close-up of a computer keyboard with braille. A blind girl is typing words on the buttons with her hands. Technological device for visually impaired people. Tactilely touches bumps on the keys

Historien bak

Thorolf Eriksen ga mennesker med funksjons­nedsettelser arbeid og nytt håp. Tidligere ble de uføre både bortgjemt, glemt av samfunnet og holdt skjult av familien.

Om oss

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne gir bidrag til arbeid for å bedre mennesker med funksjons­nedsettelses livssituasjon. Stiftelsens geografiske nedslagsfelt er i Buskerud fylke.

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne benytter cookies. Ved å benytte vår hjemmeside aksepterer du bruk av cookies. Les mer ...

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne,
C/O Arnt-Einar Litsheim, 3022 Drammen

Siden er designet av Bardus Design