Om oss

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne er en pengestiftelse som deler ut midler til funksjonshemmedes organisasjoner og enkeltpersoner. Stiftelsens formål er å arbeide for å bedre mennesker med funksjons­nedsettelses livssituasjon. Stiftelsens geografiske nedslags­felt er Buskerud fylke. Stiftelsens hoved­­mål er å ivareta stiftelsens kapitalforvaltning, her ­under formålsrealisering.

Eksempelbilde - downs

Historien bak

Thorolf Eriksen (1899-1979) ga mennesker med funksjons­nedsettelser arbeid og nytt håp. Tidligere ble de uføre både bortgjemt, glemt av samfunnet og holdt skjult av familien.

Thorolf Eriksen ble født 1. september 1899 i Oslo. Han fikk polio i en alder av 17 år. Han tok opp kampen og startet en trevarefabrikk og et internat i Modum, Buskerud. Her fikk mennesker med funksjonsnedsettelser eller vanføre som de ble kalt dengang, arbeid og nytt håp. Tidligere ble de funksjonshemmede både bortgjemt og glemt av samfunnet og tidvis holdt skjult av familien. I 1926 ble Modum vanførelag stiftet og Thorolf bidro deretter til å stifte mange vanførelag i Buskerud. Alle disse slo seg etter hvert sammen til Buskerud vanførelag. I 1974 gikk Buskerud Vanførelags Industri AS over til å bli Modum Industri AS, som i dag er en stor attføringsbedrift.

I 2017 ble det opprettet en minnepark utenfor Modum Industri AS for å ære Thorolf Eriksen og den viktige jobben han har gjort for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne fortsetter det gode arbeidet Thorolf startet, med å gi bidrag til mennesker med funksjonsnedsettelser via finansielle investeringer og avsatte midler. Man kan søke stiftelsen for å få bidrag eller midler til prosjekter.

2017-07-03-2

Thorolf Eriksen

1899

Født 1. september, i Oslo. 
Vokser opp som "pleiesønn" hos sin bestemor på Sysle.

1914

Konfirmert i Snarum kirke.

1917

21. november blir en merkedag i Thorolfs liv. Han blir syk og må reise hjem til sin tante.

1918

Blir innlagt på Drammen sykehus 7. januar, og får diagnosen poliomyelitt.

1919

Tar tre ukers skomakerkurs og driver både hjemmefra og etter hvert på et verksted i Samvirkelaget i Geithus.

1921

Etablerer egen skomakervirkesomhet i Geithus.

1924

Gifter seg med Emma Bjølgerud fra Utrimark i Geithus.

1926

5. november blir Modum vanførelag stiftet i Eriksens skomakerverksted.

Det viser seg å være 30 vanføre i Modum, men kun fire personer deltar på stiftelsesmøtet. Startkapitalen for Modum vanførelag er et par ski som er krita på Modum Samvirkelag. Overskudd i laget blir kr. 150,- (tilsvarer 4.089,- i 2016).

1927

27. februar arrangeres det første årsmøtet i vanførelaget. Overskuddet i regnskapet blir kr. 258,- (tilsvarer 7.637,- i 2016).

 

1931

Eriksen bidrar til å stifte rundt 30 vanførelag i Buskerud. Disse lagene slår seg etterhvert sammen til Buskerud Vanførelag.

1936

Buskerud Vanførelag låner hytta ved dagens friidrettsbane på Furumo. 1936 får Eriksen kjøpt den. Prisen er kr. 5.500,- (tilsvarer 194.482,- i 2016).1938

Hytta får navnet Sommersol og blir brukt som feriehjem for vanføre. Seks gjester får to ukers opphold av gangen. Feriegjestene kommer fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.

1939

58 feriegjester besøker hytta dette året. I krigsårene besøker over 100 gjester hytta i perioden 1. mai – 1. september.

1944

En låve blir kjøpt inn fra Simostranda. Med den som utgangspunkt blir det reist ett industribygg i Geithus.
 Åtte får jobb her, fire har jobb hjemme.

1945

En drøm går i oppfyllelse, eiendommen Løvstad på Furumo (som i dag huser Frisklivssentralen i Modum) blir kjøpt og brukt til feriehjem.

1948

Løvstad bygges om og blir det første pleiehjemmet for vanføre. Åtte plasser er det totalt i huset.

1949

Buskerud Vanførelag får kjøpe gårdsbruket Sevalds for kr. 69 875,- (tilsvarer 1.419.421,- i 2016).

 

1950

De første flytter inn på Sevalds. Løvstad blir solgt for
 kr. 30.000,00 (tilsvarer 586.415,- i 2016).

1946 – 1949  - 1950

Videre utbygging av industrien. Snekkerverkstedet blir til trevarefabrikk. I 1949 er 13 menn og tre kvinner ansatt der.

1954

Trevarefabrikken brenner ned 22. februar. En liten del reddes og produksjonen kan fortsette.  Eriksens energi kommer nå på nytt tilsyne; bygget brenner mandag, torsdag er en arkitekt på branntomten og åtte dager senere er tegningene til nybygg klare. To uker senere er byggetillatelsen klar og på høsten er nybygget klart. På høsten dette året blir også internatbygget åpnet.

1957 – 1976 - 1978

Vanførehjemmet utvides.

1974

Buskerud Vanførelags Industri AS går over til å bli Modum Industri AS med 13 vanførelag og kommuner som eiere.

1977

11. oktober dør Thorolf på Buskerud Vanførehjem etter å ha bodd der de siste fem årene av livet sitt. Kona Emma dør i 1971.

2004

1. september blir Buskerud Vanførehjem, som den gang het Buskerud Rehabiliteringssenter, lagt ned.

Thorolf Eriksen MInnepark
Thorolf Eriksen MInnepark
Thorolf Eriksen MInnepark

Foto: Jan Arne Dammen

Stiftelsens styre

Stiftelsen har et styre på 3 medlemmer. Styremedlemmer utpekes for en periode på ett år av gangen.

Styrets oppgave er å sikre at stiftelsen drives effektivt og godt slik at formålet for stiftelsen realiseres:

- At stiftelsens kapital skal forvaltes slik at den gir en trygg og god avkastning.

- At tildelinger skal gå til prosjekter som realiserer formålet.

- At stiftelsen drives på en åpen og tillitsskapende måte.

Styret

Arnt-Einar Litsheim

Styreleder, Arnt-Einar Litsheim

Eksempelbilde - multi

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne benytter cookies. Ved å benytte vår hjemmeside aksepterer du bruk av cookies. Les mer ...

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne,
C/O Arnt-Einar Litsheim, 3022 Drammen

Siden er designet av Bardus Design